+ Blended Office Furniture

+ Blended Office Furniture

De afgelopen honderd jaar is er veel veranderd. Naast doelmatigheid kwam er bij de ontwikkeling van kantooromgevingen veel meer aandacht voor het welzijn van de gebruiker. Voor individuele wensen en het stimuleren van creativiteit. Maatschappelijke ontwikkelingen, technologische innovaties, stijgende huurprijzen en de toenemende wens om flexibel te kunnen werken veranderden het aanzicht van het kantoor en de wijze waarop werk georganiseerd werd.

COwerk_Blended office furniturel4_frame
COwerk_Blended office furniturel7_frame
COwerk_Blended office furniture 6_frame
COwerk_Blended office furniturel frame.
COwerk_Blended office furniturel 11_frame
COwerk_Blended office furniture e-zine24_frame

De alleenheerschappij van het kantoor als werkplek bleef lang ongewijzigd, maar stond al enige tijd sterk onder druk. Er was een groeiende behoefte aan flexibiliteit – aan Blended Working – een slimme combinatie van On-site (kantoor) en Off-site (thuis of onderweg) werken. Niet gebonden aan vaste kantoortijden. Technisch was het mogelijk, maar er was ook veel weerstand.

En toen kwam Corona
Enerzijds werden we vijftig jaar teruggeworpen in de tijd. Opgesloten en geïsoleerd in onze TeamsCubicles, een virtuele en onverwachte comeback van het cellenkantoor. Anderzijds werden we jaren vooruit gestuwd op de golf van de digitale revolutie. We adopteerden een nieuwe manier van werken. Het wat al lang mogelijk, maar nog niet wijdverspreid geaccepteerd.

Nu kijken we uit naar ‘het normaal’. Back to the future. Maar hoe ziet de post-Covid kantooromgeving er uit? Hoe ziet een flexibele- goed geoutilleerde – hybride werkplek er überhaupt uit? Wat is Blended Office Furniture? En hoe past dit in de bestaande of nieuwe kantoorlayout?

Onder de term Blended Office Furniture brengt Cowerk© een serie producten waarmee een mix van activiteit-gerelateerde werkzaamheden in één meubelconfiguratie gevat kan worden. Deze mengeling van functies en activiteiten vormt een blauwdruk die de basis is voor een goed geoutilleerde en bovenal (!) prettige werkomgeving.

COwerk_Blended office furniture e-zine 52_frame
COwerk_Blended office furniture e-zine34_frame
COwerk_Blended office furniture e-zine 26_frame

Wil je meer weten en het complete 'Post-Covid Blended Office' e-zine ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.