+ COwerkplaats

+ COwerkplaats

CWP-07
plattegrond

Het kantoor van COwerk is een werkplaats in
de breedste zin des woords. We werken er,
laten naast de bestaande producten ook
prototypes en mock-ups zien. Producten die af
en niet af zijn. Ook zijn we een hub voor onze
partners die er kunnen werken of klanten ontvangen.

CWP-03
CWP-02
COwerk-Tafelpot-project CWP-04
COwerk-Carpetz-project CWP-01
CWP-09